DUMB’s

DUMB staat voor Deep Underground Military Base, oftewel ondergrondse militaire basis. Meerdere bronnen vermelden een uitgebreid wereldwijd netwerk van tunnels en bases die onderling met elkaar verbonden zijn, WERELDWIJD! Het is niet voor niets ondergronds, hier gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen die het voorstellingsvermogen van menigeen ver te boven gaan.

Phil Schneider is één van de eerste whistleblowers die hiermee naar buiten kwam. Het feit dat hij hiermee naar buiten kwam heeft hem helaas zijn leven gekost. Zie hier de reden waarom Gene anoniem is én blijft. Gene heeft verschillende decodes gedaan over DUMB’s wat hem over heel de wereld bekend maakte. Voor de oorspronkelijke decodes verwijs ik je naar de pagina op deze site waar al zijn decodes staan vermeld.

Hierbij informatie uit de meerdere decodes die Gene heeft gedaan:

De ondergrondse oorlog

De GROTE SPIRITUELE OORLOG voor het OVERLEVEN van EDEN AARDE & MENSHEID

Deze oorlog is al meer dan twee decennia aan de gang. God koos de mensheid als de belangrijkste soort in de hele schepping, dat is waarom zij het primaire doelwit zijn die de kwade duisternis wil vernietigen.

Efeziërs 6:12 – Want onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de machthebbers, tegen de autoriteiten, tegen de bevoegdheden van deze donkere wereld en tegen de spirituele krachten van het kwaad in de hemelse rijken.

Er zijn 4 stadia in deze Grote Spirituele strijd tussen goed en kwaad of: de kwade duistere krachten die tegengesteld zijn aan het Goddelijke Plan van de Enige Ware Levende God & diegenen van Het Licht die zichzelf hebben toegewijd aan Nederige Dienstbaarheid in de Naam van de Enige Ware Levende God en zijn Zoon Jezus Christus.

De 4 fasen die nodig zijn om deze oorlog te winnen tegen de kwaadaardige duisternis die eeuwen geleden naar de aarde neerdaalde en de mensheid aanviel:

  1. Verwijder de kwaadaardige duisternis uit de Ruimte rondom de Aarde en behoud permanente heerschappij daarin.
  2. Verwijder de duivelse duisternis uit de lucht van de aarde en behoud de permanente heerschappij daarin.
  3. Verwijder de kwaadaardige duisternis van het aardoppervlak en handhaaf de permanente heerschappij daarin.
  4. Verwijder de duivelse duisternis van onder de oppervlakte van de aarde (onder de oppervlakte van de aarde; door ALLE tunnels, labyrinten en spelonken) en behoud een permanente heerschappij daarin.

Fase 1 en 2

Zijn grotendeels afgerond door de Q Alliantie.

Fase 3

De Q Alliantie heeft enorme vorderingen gemaakt met slechts een paar bolwerken over: voornamelijk China, Iran en Israël. Binnen deze landen staat het topleiderschap nu onder white hat-controle en het droogleggen en verwijderen van satanische kwaadaardige leiders gaat door. In de VS heeft het droogleggen van het moeras grote vorderingen gemaakt en nadat de 2Q2Q-verkiezingen zijn voltooid, zullen er ENORME-veranderingen plaatsvinden, te beginnen met massale arrestaties en militaire tribunalen en executies voor degenen die schuldig zijn bevonden aan verraad!

Stap 4

Is onderweg. De massale oorlog onder de aarde begon met de oproep van ALLE takken van het Amerikaanse Grote Leger. Special Forces leiden de voorhoede met wapens waarvan weinigen kennis hebben of ooit van hebben gedroomd. De massale strijd vordert door de immense Illuminati-demonenkrachten en het enorme onderling verbonden Deep Underground Military Base (DUMB) -complex dat verbonden is via Lands-brede Snelwegen; in tunnels alsook magnetische zwevende treinen (MAGLEVS), geschikt voor Mach-snelheden en ongelooflijke voorraden voedsel, water, DNA en zaadbanken; velen volledig voorzien van autonome vrije  energie!

De Technologieën voor het boren van tunnels

De gebruikte primaire tunnelbooreenheid is de Nuclear Subterrene:

Foto van tunnelboormachine van de Amerikaanse luchtmacht bij Little Skull Mountain, Nevada, VS, december 1982.

Zwart-wit foto…. deze apparatuur wordt sinds de jaren 70 gebruikt

De smeltende penetratiekop van Subterrenes kunnen elke gewenste vorm hebben. De kosten zijn $ 850 miljoen dollar (in de jaren ’70). Deze unit doet snelle opgraving door Rock Melting (het smelten van rots)

Het gebruikt gesmolten lithium dat door een kleine kernreactor wordt gepompt en door een ringvormige smeltpenetrator wordt gecirculeerd, waarbij temperaturen van 1.570 ° Kelvin (een kleine 1300 graden Celsius) worden bereikt, het smelt zijn weg door een ring van gesteente voor de machine.

De drijfkracht om de Subterrene door de grond te duwen wordt geleverd door zwaartekracht.

Octrooien op boormachines

Subterrene patent – 27 mei 1975

Zie volledige informatie hierover: https://patents.google.com/patent/US3885832A/en

Er zijn eerder andere patenten op nucleair aangedreven boormachines dan hierboven weergegeven:

https://patents.google.com/patent/US3280923A/en

Houston, Tex., Een onderneming van Delaware Gedeponeerd op 21 september 1962, Ser. 225.288 8 Claims. (Cl. 175-26).

“De huidige uitvinding heeft betrekking op een door kernenergie aangedreven booroperatie en apparatuur die daarvoor gebruik wordt. Het gehele boorsysteem is ophangbaar [SIC] aan een soort niet-geleidende kabel, waardoor de zware boorkolom niet nodig is en het gebruik van een kleine, goedkope boorinstallatie mogelijk is.

Er is geen draaitafel nodig in dit boorsysteem, en het genereert zijn eigen vermogen onder in het boorgat voor het bedienen van de boorbeitel, voor het circuleren van vloeistof voor het boren en voor andere bewerkingen die later in meer detail zullen worden beschreven.

Aan de oppervlakte is slechts een kleine pomp nodig om de vloeistofdichtheid aan te passen en om modder aan de boorput toe te voegen naarmate het boren vordert. Een snelle rondrit om de bits te wisselen zijn mogelijk, aangezien het aantal pk’s dat wordt gebruikt om de kabeltrommel te bedienen de enige beperking is. Ten slotte is vanwege de eenvoud van de oppervlakte-apparatuur slechts een kleine bemanning nodig.

De uitvinding omvat een werkwijze om boorgaten te boren met een booreenheid die een boorbeitel bevat en kernenergie voor het aandrijven van de boorbeitel. Deze werkwijze bestaat uit de volgende stappen: het ophangen van de booreenheid in een boorgat aan een kabel of staalkabel; en dan het bedienen van de boorkop om het boorgat dieper te boren terwijl vloeistof door de boorbeitel circuleert en daaruit boorgruis in het boorgat te verzamelen”.

Deze is slechts een paar dagen vóór het tweede patent van Los Alamos uitgegeven:

https://patents.google.com/patent/US3881777A/en

Publicatienummer US3881777 A

Publicatietype Grant

Publicatiedatum 6 mei 1975

Indieningsdatum 25 januari 1974

Prioriteitsdatum 25 januari 1974

Uitvinders John H Altseimer, Robert J. Hanold

Oorspronkelijke toegewezene: US Energy

Daarnaast is er nog een hele rits aan gerelateerde patentvermeldingen:

Lijst met patentvermeldingen:

Publication number Priority date Publication date Assignee Title

US3334945A *1964-03-21 1967-08-08 Mott Hay & Anderson – Tunneling machine shield having fluid circulating bulkhead and rotary cutting head

US3396806A *1964-07-28 1968-08-13 Physics Internat Company – Thermal underground penetrator

US3667808A *1968-07-09 1972-06-06 Mining Equipment Mfg. Corp Tunneling machine with tandem spoil barriers

US3693731A *1971-01-08 1972-09-26 Atomic Energy Commission – Method and apparatus for tunneling by melting

US4167289A *1977-09-29 1979-09-11 Hitachi Construction Machinery Co. – Ltd. Method and system for controlling earth pressure in tunnel boring or shield machine

US4171848A *1976-10-13 1979-10-23 Hitachi, Ltd.

Control method and system for ensuring stable boring operation at working face during tunneling with tunnel boring or shield machine

WO2003006792A1 *2001-07-12 2003-01-23 Wirth Maschinen-und Bohrgeräte-Fabrik GmbH – Heading and cutting machine for tunnels

Gelijksoortige documenten:

U ziet het publicatienummer – de datum van uitgifte gevolgd door de titel

US3493165A 1970-02-03 Continuous tunnel borer

CA2340506C 2008-02-26 Method & system for mining hydrocarboncontaining materials

EP0042993A1 1982-01-06 Shield tunneling method and machine therefor

CN104695865B 2017-04-12 Micro tunneling systems and equipment

US7647988B2 2010-01-19 Method & system for installing geothermal transfer apparatuses with a sonic drill

US4655493A 1987-04-07 Shield tunneling machine

CA2361657C 2007-06-26 Cutting device

GB1074613A 1967-07-05 Tunneling machine & method for constructing a lined tunnel

US3967463A 1976-07-06 Continuous tunnel boring machine and method

US7832960B2 2010-11-16 All-conditions tunnel boring machine

US3830545A 1974-08-20 Shield tunneling machine with orbiting cutter head

KR910002230B1 1991-04-08 Shield tunneling machine

JP2007527493A 2007-09-27 How to configure the geothermal exchanger

SK50112009A3 2010-08-09 Device to carry out the drillings and method of carry out the drillings

US4726711A 1988-02-23 Process & apparatus to form an underground passage or space

US3309142A 1967-03-14 Cutterhead assembly for a shield- type tunneling machine

JP4535981B2 2010-09-01 Panels & tunnel heat utilization heat exchange system for tunnels heat exchanger

CN100532787C 2009-08-26 Cutter head for cutter head changeable tunneling machine

US4548443A 1985-10-22 Tunnel boring machine

US3396806A 1968-08-13 Thermal underground penetrator

CN1342242A 2002-03-27 Metal molten drilling method

JP2016026280A 2016-02-12 Energy extraction system & energy extraction method

CN101289939B 2010-11-24 Integrated suspension device for retaining a lane for next sublevel

US3916630A 1975-11-04 Tunneling methods and apparatus

AU761775B2 2003-06-12 Three-dimensional multi-phase tunneling method & equipments thereof

US43640274 1974-01-25 1974-01-25 Apparatus & method for large tunnel excavation in soft and incompetent rock or ground

US43640274 1974-01-25 Apparatus & method for large tunnel excavation in soft & incompetent rock or ground

De DUMB’s zijn de laatste bolwerken van de Satanische Illuminati – de eeuwenoude kwaadaardige Nephilim-bloedlijnen van Kaïn. Bewijs van deze strijd is te zien in de branden , vuur en rook die uit de regengaten en putdeksels komen in Californië (besproken in B2T’s show van 13 oktober). Zie deze video: https://uk.news.yahoo.com/smoke-flames-pour-sewers-california-013527214.html

Voor het grootste deel van de mensheid is dit onderaardse netwerk niet voor te stellen. Dit uitgebreide netwerk is gemaakt onder Project Mk Rand, ook wel bekend als Alternative 2.

In het boek getiteld ‘Alternative 3’ verklaarde auteur Leslie Watkins dat wetenschappers die zich bezighouden met de toestand van de atmosfeer van de aarde in het geheim drie alternatieven hebben gecreëerd om met het ‘dreigende gevaar’ om te gaan.

Alternatief 1:

Blaas gaten door de stratosfeer om warmte en vervuiling vrij te laten. Dit werd gedaan door gelijktijdige ontploffingen van atoomwapens in de hoge atmosfeer van de ozongordel van de aarde in gebieden waar weinigen het zouden opmerken: boven Siberië, de diepe Amazone, de Australische outback en boven beide polen. Dit was de oorzaak van de ozongaten (dus niet door menselijke voertuigen en andere menselijke oorzaken, zoals gerapporteerd door het Fake News Network).

Alternatief 2:

Verplaats de beste van de aardebevolking (slaven, gemaakt om de Illuminati Satanische bloedlijnen te dienen), naar enorme ondergrondse grotten die verse, koele lucht uit de grond halen. Alternatief 2 is het DUMB / tunnel netwerk dat in deze decodering wordt behandeld.

Alternatief 3:

Bouw bases en grote steden van slavenarbeiders ter ondersteuning van de Illuminati Satanische topfamilies op de maan en Mars.

ALTERNATIEF 2 / PROJECT MK RAND

Er zijn minstens 10.000 DUMBS en 160.000 mijl (ruim 257.000 kilometer) aan tunnels wereldwijd. In de VS zijn er meer dan 346 bekende DUMB’s, met 2 ondergrondse bases die per jaar worden gebouwd. De gemiddelde diepte van bases is 4,25 mijl (12 kilometer). Elke DUMB-basis kost tussen de 17 en 26 miljard dollar om te bouwen, dat wordt gefinancierd door MI6 / CIA-drugsgeld. Elke ondergrondse basis biedt werk aan 10.000 tot 18.000 arbeiders.

Nucleair aangedreven boren worden gebruikt om deze DUMBS ondergronds met elkaar te verbinden, waarbij ze met een enorme snelheid door rotsen gaan, waarbij de rots letterlijk wordt weggesmolten om een ​​glad glasachtig oppervlak te vormen op de binnenranden van de tunnel.

Voor het maken van de DUMB’s gebruiken ze voornamelijk boortechnologie waarmee ze heel snel, heel gemakkelijk DUMB’s maken. Het is een apparaat dat, afhankelijk van de grootte van de faciliteit die ze willen maken, één tot twee meter in diameter is met een particlebeam aan de voorkant, Deze wordt aangebracht op het oppervlak van de aarde, terwijl het naar beneden boort (met een particlebeam daalt het, met behulp van de zwaartekracht). Particlebeams geven er niet om waar ze doorheen gaan, ze vallen met een constante snelheid, waardoor ze het kunnen timen, gebaseerd op de snelheid van de zwaartekracht die het naar beneden duwt. De achterkant van dat apparaat bevat een neutronenbom (deze laten geen nucleair residu achter). Dus, afhankelijk van waar ze de DUMB willen, gebaseerd op de lagen, bijvoorbeeld in Texas, moet je ondiep zijn vanwege de olievelden, dan zou je het hebben getimed zodat het op drie kilometer diepte zou afgaan. De diepten die ze doorgaans kiezen, zijn drie, vijf, tien en vijftien kilometer. In de tussentijd hebben de tunnelboormachines al een tunnel die kant op gemaakt, het enige wat dan nog rest is het aansluiten op de DUMB.

Ondergrondse faciliteiten bevatten enorme computercentra en servers, genetische experimenten, kloonmolens, onderzoeks- en controlesystemen voor mind-control, evenals Mk Ultra-slavenfabrieken en opslagfaciliteiten met trainingsfaciliteiten voor deze krachten.

Bovendien, opslagfaciliteiten voor DNA en zaden, opslag van alle films en tv-series die ooit zijn gemaakt, zoetwaterreservoirs, supergeheime wapens en wapentests, geavanceerde vliegtuigfaciliteiten, goud- en financiële opslag en voedselopslag waarvan miljoenen gedurende 100 jaar kunnen overleven. Veel DUMB’s hebben uitgestrekte steden in zich met mensen, satanische tempels, demonische woongebieden en nog veel meer.

Het Zwarte Budget is een geheim budget dat 25% van het bruto nationaal product van de Verenigde Staten betreft. Het Zwarte Budget verbruikt momenteel $ 1,25 biljoen per jaar, de DUMB-projecten verbruiken 90% hiervan.

De verschillende tunnelmethoden kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

—Mechanisch (zoals een waterkanon).

—Thermisch (zoals een vlam met hoge snelheid, laser, atoomfusie, enz.).

—Chemisch (zoals een oplosser).

De nucleair aangedreven machines worden Sub terrenes genoemd (rijmt op submarine).

De nucleaire sub terrenes bouwen tunnels met een diameter van 40′ (ca. 12 meter), terwijl ze werken, wordt de rots gesmolten tot een harde glasachtige tunnelbekleding. Volledig gefilterde luchtinlaatschachten brengen frisse lucht naar de tunnels en ondergrondse faciliteiten.

Veel van de ondergrondse locaties liggen dicht bij spoorwegen en hebben ingangen waar vrachtwagens naar toe kunnen rijden. Sommige ingangen voor vrachtwagens zijn beschermd door hologrammen die op de zijkant van een berg lijken, maar waar voertuigen er gewoon doorheen kunnen rijden.

De andere stijl van verborgen ingangen zijn gebouwen waar vrachtwagens naar binnen rijden en via liftschachten naar beneden in de ondergrondse ruimtes worden neergelaten. Beveiliging voor faciliteiten varieert van Wackenhut, Homeland Security, geautomatiseerde drones, volledig functionerende AI-systemen en andere. Penetratietests op faciliteiten worden uitgevoerd door speciale eenheden genaamd OP-06-D.

Ook Nederland en België hebben hun DUMB’s. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een decode voor Europa en Nederland. Hier zit ontzettend veel tijd (onderzoek en samenstellen) in.

De Q-alliantie is zich zeer wel bewust van deze situatie, wat reden is geweest voor president Trump (Q+) om meteen nadat hij geïnstalleerd is een executive order uit te vaardigen tegen mensenhandel. Op dit moment is er dan ook een wereldwijde ontruimingsoperatie gaande.

Wat betreft de ondergrondse oorlog moet je weten dat dit een wereldwijde, voortdurende strijd is. Er zijn wereldwijd veel DUMB’s, Gene decodeert alleen de grootste, anders zou het gewoon te veel tijd kosten. Tot nu toe heeft hij de VS, Mexico en Latijns-Amerika gedecodeerd. Momenteel werkt hij aan decodering over de hele wereld.

Specifiek voor Nederland weet ik dat er onder Den Haag een belangrijke DUMB zit, die eind 2019 is ontruimd. De omstandigheden waren daar verschrikkelijk, maar het is nu voorbij! Ze hebben hier een half jaar over gedaan!
Gene liet ons weten dat er in feite onder vrijwel elke grote universiteit en luchthaven DUMB-ingangen zijn. Natuurlijk hebben we een marinebasis in Den Helder met daar gestationeerde onderzeeërs die hoogstwaarschijnlijk ook door de cabal worden gebruikt.
Als je naar het (militaire) vliegveld nabij Leeuwarden kijkt, kun je de cabal-symboliek duidelijk zien op Google Earth. En dan hebben we nog de mergelgrotten in Maastricht, Limburg, sommige zijn open voor toeristen, maar veel is gesloten voor publiek. In Nunspeet, vlakbij het Ronde Huis is ook verdacht, er zijn veel verhalen rondom dit huis en hier zitten beslist tunnels. En dan hebben we nog de kolenmijnen en de volledige Atlantik Wall en tot slot de paleizen en vele landgoederen van onze black nobility.

Hierbij wil ik ook aangeven dat Gene geen informatie verstrekt over acties die op dit moment gaande zijn, om de operatie niet in gevaar te brengen.
Ook in de ons omringende landen, Denemarken, Engeland en Duitsland is veel werk verzet.
Voor zover ik nu begrijp ligt de grootste focus op dit moment in Nieuw-Zeeland en Australië en inmiddels Afrika. In centraal Europa is ook erg veel gaande.
Als je er een stukje van wilt volgen, bekijk dan CaSeismograph op Youtube. Onderaan de site staan twee links waar je aardbevingsactiviteiten over de hele wereld kunt bekijken: de USGS website en raspberry shake. Het ontruimen van de DUMB’s is zichtbaar door de aardbevingen op precies 10, 5 en 3 km diepte. Soms zelfs bovengronds! Wat natuurlijk niet kan: meestal gaat het dan om het openen van een ingang of iets dat uit de lucht wordt geschoten dat probeert te ontsnappen.

Een andere site met actieve aardbevingen:

https://www.zamg.ac.at/cms/de/geophysik/erdbeben/aktuelle-erdbeben/karten-und-listen/bebenkarte/europa

Let ook op symbolen, symbolen zullen hun ondergang zijn en zo kunnen hun locaties worden herkend. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het hoofdbureau van Jehova-Getuigen in Denemarken. Niet alles is zo duidelijk als dat, maar het is een teken dat er iets niet klopt.De white hats krijgen steeds meer onder controle, we zullen dit overwinnen !!

Tot slot wil ik opmerken dat DUMB’s waar veel kinderen lijden voorrang hebben binnen de Q-alliance. Bid alstublieft elke dag met mij mee voor hun vooruitgang, en voor alle kinderen en andere betrokken slachtoffers. En natuurlijk voor de mannen en vrouwen, de helden, die daaronder dit geweldige werk doen om het voor elkaar te krijgen!

In liefde en respect, Gods zegen,
Hannie