Word from the Lord – Amanda Grace 27-03-2021

Geprezen zij de Here God, onze Vader en Schepper, op wie we al onze zorgen werpen, want hij zorgt voor ons! Rechtvaardige Rechter, liefhebbende Vader die zijn enige Zoon heeft gezonden zodat we kunnen leven. En aan zijn Koninkrijk komt geen einde….

En de Geest van de Heer zegt dat er vandaag een Heilig Lied van Overwinning is dat gezongen zal worden door Mijn kinderen in dit land dat over de hele wereld zal worden weergalmd, zegt de Heer. De mars is begonnen de mars is begonnen zegt de Heer! Hier komt de regen, hier komt de regen !! Want er zullen donderende buien zijn die losbarsten over de onrechtvaardigen terwijl de storm over de Rechtvaardigen trekt en in sommige gevallen de onrechtvaardigen naast hen zal treffen, zegt de Heer deze dag, terwijl ze veilig blijven, in het oog van een zeer donderende storm bedoeld om volledig neer te regenen op de beker van ongerechtigheid die de onrechtvaardigen zo hebben gevuld, zegt de Heer der heerscharen.

Ze hebben het omslagpunt bereikt Ze hebben het omslagpunt bereikt, zegt de Heer! En OMSLAAN zal het op meer dan één manier zegt de Heer der Heerscharen want het gewicht is aan het verschuiven! Het is aan het verschuiven zegt de Heer en gewichten, molenstenen steen, oordelen zullen over hen worden geheven, zegt de Heer omdat ze mijn eerstgeborene durfden aan te raken, omdat ze zelfs maar durfden te proberen hen kwaad te doen, want ze zullen in hun plaats worden verslonden, de heersers, ayatollah’s die gerechtshof houden, hun vertrouwde adviseurs, mannen die een afkeer hebben van de dingen van God en een zeer vals vorstendom aanbidden waarin oorlog zijn deel is voor de oorlogen die het probeert te beginnen, zegt de Heer der Heerscharen !!

Omdat ze mijn kinderen durfden aan te vallen en te vervolgen, omdat ze hun geest durfden te vergiftigen, hun geest te vermoeien en pogingen deden om hen te bespotten en te kleineren om ze te laten herroepen, zegt de Heer, en degenen die ik de Heer heb opgeroepen die mij ABBA-Vader noemen, zullen in dit uur niet herroepen maar stevig stampen en marcheren op de grond en vooruitgaan, met volle kracht vooruit zegt de Heer der Heerscharen deze dag! Een volle kracht, een uitbarsting zal plaatsvinden, zegt de Heer, want veel verschuift en beweegt en de druk is opgebouwd onder de gesmolten puinhoop die de goddelozen hebben gemaakt, op hun gesmolten rijken, want het is als ijdelheid en smelt in MIJN plaats zegt de Heer, in Mijn aanwezigheid kan het niet standhouden, hoe uitgebreid het complot, de regering, het bedrijf en de bedrijven van mannen ook waren, ze waren ooit zo dik als dieven MAAR nu zullen ze zich tegen elkaar keren, zegt de Heer ze racen om de ander uit te RATTEN want de overeenkomst is verbroken over de goddeloze plannen van babyl, want Ik, de Heer, verbreek de overeenkomsten en naties zullen zich verzetten tegen naties die verondersteld worden bondgenoten te zijn en de wereld zal geschokt toekijken als deze ruzie ontstaat, maar ik, de Heer der Heerscharen Adonai, zegt deze dag  je zult inderdaad het ongewone zien in dit uur, want de tijd van verbreken en re setten is aangebroken en wat voor breuken er zullen zijn scheurt helemaal door in de keten van macht en bevel, breuken in de overheids heerschappij en personen in regeringen van andere landen, breuken in de EU, breuken in België zegt de Heer der heerscharen deze dag, duisternis over Zweden om het Licht van God voort te brengen, zegt de Heer der heerscharen deze dag.

Ze proberen de munt te verwisselen. Ze proberen de munt te verwisselen, zegt de Heer! Een vervalsing een replica heeft zijn weg gevonden in de kudde, een dubbele val om te proberen een andere Athalia te plaatsen zal ineenstorten en in het midden breken en de hele BOEL zal instorten omdat hun plan zo is opgezet voor vernietiging, een andere op hol geslagen trein, zegt de Heer der Heerscharen deze dag, dit zul je zien.

De droesem dat op de bodem is blijven vastzitten, Ik, de Heer der heerscharen, ben de pot aan het verhitten en het zal loskomen en zich laten zien, al de droesem dat diep van binnen zat, zal loslaten en zich laten zien als de klokkentoren luidt omdat er iemand is neergeslagen en gevallen zegt de Heer der heerscharen vandaag.

En zegt de Geest van de Heer vandaag, wat is tegengesteld, zal worden geopenbaard, de heuvelen zullen levend zijn met het geluid van muziek, want houdt die landen in de gaten zegt de Heer der heerscharen.

Duitsland, shock zegt de Heer shock en wat er staat te gebeuren omdat een van hun bondgenoten is omgedraaid en hun experimenten en kaarten, DOS-kaarten aan de oppositie heeft gevoed zegt dat de Heer der Heerscharen, kijk toe en zie.

Een gebrul uit Israël zegt de Heer verwarring met de verkiezing dat een web zal blootleggen dat door de Palestijnen cirkelt, dat er doorheen cirkelt, de Turken en weer terug zegt de Heer der heerscharen en een die ik heb gezalfd zal opstaan ​​in het midden, hij zal worden gemarkeerd zegt de Heer der heerscharen.

Een ongebruikelijke gebeurtenis in Israël zal een profetisch teken zijn van wat er zal gebeuren in de natie van de adelaar, zegt de Heer der Heerscharen, want de adelaar staat op het punt zijn vleugels uit te slaan en een opwaartse luchtstroom te vangen, ja deze natie zal opstijgen met vleugels als adelaars en opspringen in geloof van wat een klif lijkt te zijn en daar zweven waar de vijand hen niet kan bereiken, zegt de Heer der heerscharen.

Een dam staat op het punt te breken, een rivier zal overstromen, wat wijst op een zuiverende overstroom van bewijs terwijl een rivier een overstroming door hun flinterdunne plannen stroomt en hun nagemaakte documenten en validaties, legalisatie en kiezersmappen die open zullen gaan en de papieren snellen van de rivier waar de hele stapel verloren zal gaan, een numeriek systeem met stembiljetten in regio’s zal naar voren komen, zegt de Heer der Heerscharen.

Op dit moment moeten Mijn mensen niet in zelfgenoegzaamheid vervallen en accepteren wat ze zien, want het is een truc voor de ogen, een optische illusie zegt de Heer der heerscharen en optieken zijn aan het veranderen, zegt de Heer, en wat het oog dacht dat waarheid was, zal SWITCHEN en een leugen worden een fabricatie gefilterd door de MEDIA van verbeeldingskracht en VERBEELDERS gelijk aan Disney zullen een nog zwaardere slag lijden voor hun aandeel en zullen geraakt worden vanwege hun duistere kunsten en velen zullen naar beneden tuimelen omdat ook zij hun kronen en hun toverstokken zullen verliezen want Ik, de Heer, zie door hun sluier van onschuld naar de klemmen die ze op de gedachten zetten de massaberichten die ze voeden aan een groot aantal mensen die zelfs delen van de kerk en de toren hebben geïnfiltreerd om een ​​slechte onderstroom van heerschappij te helpen om een kind te trainen op de manier zoals ZIJ ZEGGEN dat ze zouden moeten gaan en Ik de Heer God stop die Stroom en keer de stroom van duisternis om die met de tijd dieper is geworden en ik zal de massaliteit van hun misdaden uit de diepte omhoog trekken en dat er echt in de kern nooit liefde is geweest voor kinderen maar een haat om kwetsen en sommigen zullen zelfs naar de funny farm worden gestuurd, echter totaal niet grappig maar een nogal trieste gang van zaken, zegt de Heer der Heerscharen.

Paleizen zullen worden geslagen en de royalty zal worden uitgedaagd over wat er zo lang geleden met hun leden is gebeurd, Diana duikt op een geheel nieuwe manier op en een sleutel bewijsstuk voor een bepaalde koninklijke strijdmacht aan de oppervlakte zal te dichtbij komen om troost te bieden, zegt de Heer, dit zal worden bewezen door gebeurtenissen die zich voordoen.

Israël zal iets uit de buurt van de wateren trekken wat verloren was maar nu wordt ontdekt ze zijn dicht bij iets dat zelfs nog groter is aangezien Ik de Heer de aarde open in dit uur en het verbazingwekkende openbaar, de hulpbron, de elementen en zelfs de ondergrondse experimenten, zegt de Heer.

Want de aarde zal weten dat IK GOD BEN, IK VERANDER NIET IK BEN OP DE TROON EN DE AARDE IS MIJN VOETSTOEL ZEGT DE HERE.

Naar lucht happen uit Australië, kijk en zie.

Let op, verdrijvingen in het Midden-Oosten zullen vijanden veroorzaken, let op India in dit uur, want ze worden naar binnen getrokken.

Degenen die dachten dat ze wonnen, zegt de Heer zullen ZURE verliezers zijn aangezien hun val groots zal zijn een gebroken nek voor Eli voor de weigering zijn goddeloze zonen te disciplineren …

Degenen die standvastig in de Heer en in de kracht van Mijn Macht staan, zal Ik inderdaad zegenen in dit uur RECHTVAARDIGING zegt de Geest: WRAAK IS VAN MIJ ZEGT DE HERE EN HET ZAL WORDEN UITGEVOERD IN DIT UUR ZEGT DE GEEST. HOOR ALLE BEWONERS VAN DE AARDE DE GEEST VAN DE HEER ZAL BEWEGEN EN DE VIJAND ONDER ZIJN VOETEN VERPLETTEREN ALS ZIJN VUIST NAAR BENEDEN KOMT EN ZIJN GEEST UITGIET ALS HIJ DE AARDE IN ZAL SPREKEN EN JE ZULT ROLLEN VAN DE DONDER HOREN, ZEGT DE GEEST !!

Weet dat IK een machtige God BEN en dat jullie, MIJN kinderen, MEER DAN OVERWINNAARS DOOR CHRISTUS JEZUS zijn. Bij het bloeien van de kersenbloesems, zul je een groot evenement zien in Washington DC, waar een lucratieve kersenboom wordt omgehakt door Washington, of zo gaat het verhaal op aarde.

Weet dat je een Machtige God dient, kom onder Mijn veren, Mijn kinderen, blijf dicht bij je Vader terwijl deze gebeurtenissen plaatsvinden, want er staat iets op het punt om boven je land te breken en er zijn er die echt de Heer, je God, HOOG EN OPGEHEVEN zullen zien!! Farao zal MIJN MENSEN laten gaan en degenen die ervoor kiezen om Mijn eerstgeborene en Mijn kinderen aan te vallen, zullen het knijpen en de druk in dit uur voelen en er zijn dingen die openbreken en uitlopen, uitschreeuwen over het land om Heiligheid want Ik de Heer roer Mijn volk, zoals zelfs de wateren in beroering zullen worden gebracht terwijl Mijn leger over het land trekt en een onvoorziene tactiek uitvoert die inderdaad een ingewikkelde ketting zal beginnen te breken en de code ervan zal kortsluiten, want Ik ben de Alfa en de Omega en IK BEN de eerste en de laatste en Ik zal mijn zin hebben, Mijn kinderen, terwijl Ik vrijheid verkondig aan Mijn volk en ketenen aan hun onderdrukkers! De appelkar is klaar om van streek te zijn en terwijl het vrijgeeft wat de appels verborgen hielden, zal de zaak vlak worden gemaakt!

Zo zegt de Heer der Heerscharen in de kostbare eeuwige naam van Yeshua Jezus amen en amen !!

Amanda hoort een brekend monopoliebord.

Captains of industry, een CIVIELE oorlog.

Een wig zal worden gedreven in de vaccinatiemarkt en zal een vacuüm creëren, een GELDPUT waar ze zullen verliezen wat ze hebben geprobeerd op een goddeloze manier te winnen, een bepaald ingrediënt zal bitter op hen vallen die dit hebben gepland en geproduceerd, zegt de Heer, er is een molecuul omgekeerd en het zal averechts werken. Een scharlaken epistel betreffende bedrijven die als dwazen binnenstormden om te produceren wat Mijn schepping verandert en het lichaam verandert op moleculair niveau wat zo de code verandert.

Mijn kinderen zullen de meest unieke kansen krijgen die anderen hebben gezocht. Het zal in hun handen worden gelegd om de zegen te ontvangen om een drijvende kracht te zijn van Goddelijke verandering op veel gebieden en industrieën van het leven, zegt de Heer, ontvang het in Jezus naam en volg Mij in geloof naar nieuwe terreinen zegt de Heer der Heerscharen.  Amanda hoort de  naam Einstein …