Het Grote Ontwaken

We leven in een wereld die gemanipuleerd is door duistere krachten. In feite is álles wat we tot dusver geleerd hebben precies het omgekeerde van wat er daadwerkelijk aan de hand is. Op allerlei manieren worden we blootgesteld aan zaken waarmee de duistere krachten proberen ons op hun tijdslijn te krijgen. Dit kun je met name zien aan de bijbel, die nu nog maar 66 boeken bevat, waarbij er in feite oorspronkelijk 777 waren (volgens Gods wetten een combinatie van de heilige getallen 3 en 7: 777). Daarmee wordt geprobeerd ons vast te zetten op satans tijdslijn. De bijbel heeft ons oorspronkelijk echter twéé tijdslijnen gegeven! De positieve tijdslijn is echter UIT de bijbel VERWIJDERD. De enige tijdslijn die ons wordt voorgeschoteld is de Armageddon tijdslijn.

Ondanks dit is dit niet de tijdslijn waarop we ons bevinden. De meesten van ons bevinden zich momenteel echter op de meest positieve tijdslijn: een tijdslijn waarmee afgerekend wordt met de duistere krachten op aarde omdat we de 100 monkeys effect bereikt hebben. (fenomeen waarbij een nieuw gedrag of een nieuw idee zich snel erspreidt van de ene groep naar alle verwante groepen zodra een kritiek aantal leden van een groep het nieuwe idee erkent). Echter iedereen heeft zelf een keuze op welke tijdslijn hij/zij wil meegaan. Dit is de Wet van Vrije Keuze in actie. Er zúllen dus mensen zijn die kiezen voor de ‘negatieve tijdslijn’, God respecteert alle keuzes. Het merendeel ontwaakt echter, en een groot deel zal nog gaan ontwaken. De plandemie en wat er nu gebeurt leveren daarin een grote bijdrage. Op dit moment zijn beide tijdslijnen nog met elkaar versmolten, maar op termijn zullen die wegen gaan scheiden, we staan op een kruispunt.

Eén van de manieren van de cabal om ons op de door hen gewenste tijdslijn te krijgen is via de muziekindustrie. Door de muziek die we beluisteren uit te brengen op satans frequentie: 440 Hz. De goddelijke frequentie is 432 Hz. Als je muziek op die frequentie gaat beluisteren zul je merken dat het veel harmonischer is. Daarnaast heb je natuurlijk de overname van de volledige muziekindustrie met overseksualisatie en satanische symboliek enzovoort in de videos, waarmee onze jeugd overladen wordt. Héél Hollwood en de muziekindustrie dienen dit doel. Beide zullen volledig onderuit gaan.

En dan natuurlijk de nieuwszenders die via de ‘Tell-a-vision’ onze huiskamers binnenkomen met een vals narratief. Het beste advies dat ik kan geven: zet je televisie uit!! Volg de mainstream media niet meer… Het is pure propaganda met als doel: jou op satans tijdslijn te krijgen door het verspreiden van ANGST, TERREUR, HAAT en WOEDE.

Als je kijkt naar het werk van Masuru Emoto dan kun je zien wat voor impact dit allemaal op ons heeft. Het verandert letterlijk de frequentie waarop we resoneren. Wij mensen bestaan voor 60% uit water. Masuru Emoto heeft aangetoond hoe de structuur van water verandert door de frequentie die woorden in zich dragen. Door het woord ‘haat’ op een glas te plakken en daarna het water te bevriezen kon hij de structuur van de watermoleculen bekijken en vaststellen hoe deze verandert. Blasfemie en het misbruiken van de naam van God verandert wie je bent en wat je bent. We moeten dus zorgvuldig zijn, en creëren vanuit Liefde, Respect en Compassie in dienst van de Enige Ware God van de Gehele Schepping, zijn Heilige Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.

Sinds het begin der tijden zijn sophia en haar knechten gekomen om te stelen, doden en vernietigen en dat is precies wat ze nu weer proberen te doen, op verschillende manieren. O.a. via de Farizeeërs, en helaas hebben we onze eigen hedendaagse farizeeërs binnen de wetenschap. Wetenschappers die wij zien als een autoriteit, ‘als de dokter of professor het zegt,….’. We moeten weer op onszelf gaan vertrouwen want er zijn zóveel mensen die zich verschuilen achter een bul op dit moment als zijnde ‘experts’. Dit is ook hoe ze de klimaathoax door onze keel proberen te duwen. Een hoax die gestoeld is op één overtuiging: ‘er zijn teveel mensen op aarde’, leg dit naast de tekst van de Georgia Guide Stones en je ziet uit welke koker deze ideeën komen! Het merendeel wat aan ons wordt voorgeschoteld als ‘wetenschap’ is exact het tegenovergestelde van de waarheid en dienen de agenda van de cabal. Bovenaan die agenda staat: depopulatie. Velen zullen geschokt zijn als straks duidelijk wordt hoe we zijn voorgelogen en wat voor pure evil zich heeft kunnen manifesteren op planeet Aarde…

TIP:

Martin Geddes “Open your Mind to Change”: https://1h5yiie8vso2l6ya92dd4vl1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2020/12/Open-your-mind-to-change-v1-1.pdf