Court of Heaven

Het verzoekschrift zoals deze is ingediend is geïnspireerd op het boek van Robert Henderson: Navigating the Courts of Heaven: https://answerstoprayers.info/navigating-courts-heaven-apostle-robert-henderson/ , in combinatie met alle wijsheid en kennis van Gene.

Eén van de belangrijkste wetten in dit Universum is De Wet van Keuze. IEDER mens heeft recht om zélf te kiezen.

Een andere Wet die je terugvindt in het beroepschrift is de Wet van Kennisgeving. Zonder behoorlijke kennisgeving valt er duidelijk weinig te kiezen. En dat is nou precies waar de valse duisternis misbruik van heeft gemaakt. Ze hebben de SCHIJN van keuze voor het Gerechtshof gebracht, met als bewering dat ze ons hebben laten zien wat hun plannen waren. Dit is echter op zeer misleidende wijze gebeurt. Als je naar een film kijkt, heb je nou niet meteen de indruk dat je voor een gerechthof moet verschijnen toch? Of wanneer je een strip leest? Of wanneer ze subliminaal gebruik maken van hun symbolen… etcetera.

We hebben hun kennisgeving dan ook altijd afgedaan als fictie of zelfs niet eens herkend. Daarnaast is het voor ons zó onvoorstelbaar wat ze doen en wíllen doen, dat we in cognitieve dissonantie belanden: we ontkennen het domweg omdat het niet past in ons wereldbeeld! Dit heeft de duistere krachten eeuwenlang alle vrijheid gegeven om te kunnen doen wat ze doen, omdat wij er nooit tegenin gingen… Dat is NU veranderd!

NU weten we dat we voor het Gerechtshof van de Hemel kunnen en móeten verschijnen om onze stem te laten horen, en ons uit te spreken tégen de plannen van de valse duisternis! De Wet van Keuze is namelijk de hoogste wet, en zodra wij niet akkoord gaan met de plannen, worden de plannen door de Hoogste Rechter verworpen!

In dit verzoekschrift spreekt eenieder die zich bij de inhoud aansluit zich uit tegen deze plannen, en kiezen we zéér bewust voor VRIJHEID, KEUZEVRIJHEID! Deel dit dan ook met zoveel mogelijk mensen, zodat zoveel mogelijk mensen die keuze kunnen maken.

Dit is een enorme stap in de geschiedenis van de mensheid. Q zegt niet voor niets dat het ‘bijbels’ zal zijn.

Toen dit verzoekschrift werd gedaan, backstage bij Blessed2Teach, waren er 111 mensen aanwezig. Let op de symboliek, drie keer 1: Eén voor de Enige Ware Levende God, Eén voor de Heilige Geest en één voor de Heilige Zoon van God. Het was waarlijk een Heilig en kráchtig moment.

Backstage bij Blessed2Teach heeft zich een enorme groep gevormd, zoals Gene het noemt: de Blessed2Serve familie. Uit die groep zijn weer subgroepen ontstaan, waaronder een legaal team, bestaande uit zeven mensen (Heilig Getal), die zich hoofdzakelijk bezig houdt met het schrijven van verzoek- en beroepschriften. Dit is niet het eerste en zeker niet het laatste document dat zij gezamenlijk opstellen. Zij zullen binnenkort ook een verzoekschrift opstellen tegen de artefacten op aarde, die zich over de hele planeet bevinden. Eén van die artefacten is de Georgia Guide Stones. Maar ook de monolieten die nu overal opduiken, in een poging van de cabal om grip te krijgen op het aardmagnetisch veld dat zich aan het herstellen is.

Blijf dus op de hoogte!!!