Buitenaardsen

De aarde is niet de enige planeet dat leven bevat. In feite bestaat er oneindig leven door het hele universum heen. Het merendeel is in dienst van de Enige Ware levende God van volledige Liefde, Licht, Compassie en Schepping en de Heilige Zoon Jezus Christus. Helaas is 5% van het buitenaardse leven NIET in dienst van de Enige Ware Levende God maar zijn alleen maar gericht op zichzelf. Net zoals satan ons macht en rijkdom belooft, is dat precies wat Sophia ook doet. Ze nemen, doden en stelen. Als gevallen melkwegstelsel is de Aarde in handen gevallen van deze roofzuchtige wezens. Dit alles komt nu ten einde.

De schepping is oneindig, dus ook de wezens komen in oneindig veel verschillende vormen voor op verschillende dichtheden van bestaan en verschillende dimensies. Tot voor kort waren er vijf verschillende groepen actief die nu stuk voor stuk worden uitgeschakeld. We bevinden ons in een tijd waarin afgerekend wordt met deze duistere krachten. De bevrijding van hun tirannie begint hier, nu, in deze tijd op Aarde, en zal daarna worden voortgezet door de hele kosmos, zodat uiteindelijk ALLE werelden vrij zullen zijn en zich kunnen aansluiten bij de Infinite Federation of Free Worlds. Er bestaan nog honderden andere planeten die er erger aan toe zijn dan de onze. Waar mensen in totale slavernij leven…. Sophia heeft vele kansen gehad haar plannen te staken, maar haar tijd is nu voorbij.

Zoals gezegd is 95% van al het leven VRIJ, en zij zijn dan ook verenigd in de Infinite Federation of Free Worlds. Een Federatie die het hoogste goed van allen voor ogen heeft en in vrede en harmonie met elkaar samenleeft in een uitgestrekt universum. Als je leeft in dienst van al het leven overal, leef je automatisch in dienst van God de Allerhoogste, omdat hij uiteraard al Zijn kinderen even waardevol vindt en even lief heeft, één en één is twee. Dienstbaarheid aan alleen jezelf gaat daar dwars tegenin. In feite hoeven wij al heel lang niet meer te leven zoals we nu leven. Er is genoeg voor iedereen, en we hoeven de aarde helemaal niet te ruïneren. We hoeven allang niet meer gebruik te maken van fossiele brandstoffen etcetera. De klimaathoax die de mens neerzet als vervuiler, is zinloos. De mens heeft allang technologie ontworpen om een einde te maken aan de roofbouw op planeet aarde. Een goed voorbeeld daarvan is de TR3B die gebruik maakt van antizwaartekracht, waarvan de patenten al sinds 1945 in gebruik zijn!! IN GEBRUIK! Echter: niet voor ons, wij vliegen nog in aluminium blikjes om de planeet, terwijl de duistere krachten deze technologie allang in hun bezit hebben. Net als de vrije energie van Nikola Tesla: in BESLAG genomen, van de uitvinders gestolen en ingezet voor hen alleen. En dan zijn er nog de 3D printers en de medbedden (om een indruk te krijgen: https://www.youtube.com/watch?v=H5aKTsI1NFU&feature=youtu.be). Uitvindingen door de mens… ingepikt door hen die tegen ons zijn, en vaak ook nog tegen ons!

Alles gaat naar buiten komen zodra Nesara wordt uitgerold (zeer binnenkort!). Dan printen we de planken die we nodig hebben zonder de Aarde te ontbossen. Dan gebruiken we geen fossiele brandstoffen meer, en ook geen chemicaliën om beter te worden…. Dat is hoe het leven eruit ziet van de wezens in de Infinite Federation of Free Worlds! En straks ook ons leven…

De cabal ziet ons als roekeloze fokkers en nutteloze vreters…. een situatie die zij zelf creëren en in stand houden, om ons te kunnen wegzetten als ‘plaag op deze aarde’. Wat we nu doen hoefden we al meer dan 100 jaren niet te doen. Al meer dan 100 jaar hadden we onderdeel kunnen zijn van de enorme Infinite Federation of Free Worlds, die bestaat uit 95% van alle levende wezens die er zijn, die in dienst zijn van de Schepper die alle dingen creëerde en geen onderdeel zijn van deze demonische duisternis. Het menselijke ras kwam in opstand en daardoor komen ze ons nu helpen. Voor die tijd mocht dat niet omdat ze niet tussenbeide mochten komen (Wet van Vrije Keuze). Hoe meer we opstaan en NEE zeggen, hoe meer ze ons kunnen helpen. De duistere kant geeft niets om Gods Wetten, zij kwamen gewoon en gaven de cabal allerlei soorten technologie, onverantwoord in de handen van duistere krachten, dingen die ons voorstellingsvermogen te boven gaan. En dit komt hier tot een einde. Houd je vast want het wordt een pittige rit!

Free Energy Special Interest Groep (FESIG) http://www.truevisionofpeace.com/fesig.html

David Wilcock: https://www.youtube.com/c/davidwilcock333

Ashayana Deane: https://projectcamelotportal.com/video/ashayana-deane-part-one/