Blessed2Serve community

De naam Blessed2Serve is niet uit de lucht gegrepen. De Blessed2Serve community is een levendige community die ontstaan is bij Blessed2Teach van Rick. Rick is een bevlogen christen, die al vroeg in aanraking kwam met Q en al jarenlang verslag doet van de strijd tegen de duistere krachten van deze tijd; de cabal.

In één van de (vele) gesprekken die Gene met God voert, heeft God hem vijf mensen laten zien om mee samen te werken. Gene besloot dat Rick de meest eerlijke, openhartige was van die vijf. Daarna is een geweldige samenwerking ontstaan. Veel topics die Gene aansnijdt echter zijn dusdanig diep dat ze niet geschikt zijn voor het brede publiek. Daarom heeft Rick flink geïnvesteerd in een backstage forum die zéker na de befaamde DUMB-decodes explosief is gegroeid.

Gelijkgestemden vonden elkaar backstage en er ontstond een prachtige community van mensen, die uren door kunnen praten óók als Gene er niet is. Er is dus altijd wat te beleven backstage. Mensen leren van elkaar en onderwijzen elkaar. Zeker nu duidelijk is dat we voor hele lange tijd zijn voorgelogen is het geweldig om te zien hoe échte kennis daar samenkomt!

Gene is telkens heel duidelijk: waar de Great Awakening met name om gaat, is dat we gaan inzien dat er satanische groepen achter de schermen aan de touwtjes trekken. Met satanisch bedoel ik létterlijk: satanisch, satan aanbiddende groepen die hun macht kopen o.a. door bloedoffers en satanische rituelen. Eén van de redenen waarom dit zo heeft kunnen gebeuren is omdat we niet hebben zitten opletten en onze eigen relatie met de Schepper hebben verwaarloosd. Steeds verder zijn we van het padje geraakt, en steeds meer hebben we dingen in ons leven toegelaten die totaal niets meer te maken hebben met onze goddelijke oorsprong.

We staan dus nu op het punt: wie dienen we? Welke god dien jij?

Gene geeft aan: op dit moment zijn er twee tijdslijnen met elkaar versmolten: we naderen een tweesprong. De één is de Biden tijdslijn, de andere is de Trump tijdslijn. De één is de satanistische tijdslijn, de andere de Goddelijke tijdslijn. Zoals elders op de website vermeld: God staat ALLE keuzes toe, dit is het Universum van Keuze! Wat kies jij? De weg van de angst, of de weg van de Liefde en Compassie van Christus?

Ik weet het, het stuitte mij eerst ook tegen de borst. Ik heb ook mijn ervaringen met ‘de kerk’, en heb de kerk al lang geleden verlaten. Mijn ervaring met de kerk is dat ze totaal niet meer gericht zijn op God, maar op menselijke belangen. De kerk is daarmee hoofdschuldige als het gaat om het vernietigen van een persoonlijke relatie met God. Daar komt het nu net op aan: je eigen relatie met God, en die is persoonlijk en voor ieder uniek. Geen eenheidsworst door de kerk opgelegd. Voor mij is één ding helder: sinds ik weer op dagelijkse basis bid, voel ik me een stuk vrediger en ik vóel letterlijk: wie kan er tegen mij zijn, als God voor mij is?

Wat wordt het: een leven in het hoogste belang van al het leven overal, of een leven voor jezelf….

Jezus is voor ons aan het kruis gestorven, júist om ons een kans te geven om los te komen van deze satanische matrix. We waren allemaal besmet met AI, zijn allemaal misleid en zijn allemaal de mist in gegaan… Jezus is geboren om ons te herinneren aan wie we werkelijk zijn. Het is het grootste geschenk dat God óóit heeft kunnen geven, voor ons, Zijn kinderen. Zijn kinderen die geschapen zijn naar Zijn beeld, dus met Zijn scheppingskracht. Een scheppingskracht die nu al milennialang tegen ons gebruikt wordt door ons vast te zetten in angst. We mogen terug naar vertrouwen, om een nieuwe toekomst te creëren voor ons als mensheid, als jij dat wilt… Je hebt de keuze. Of zoals Q zegt: ‘The choice to know will be yours’, en ook dit is een keuze… ook de keuze om God en Christus te kennen is de jouwe…. en de jouwe alleen.

In het beroepschrift wordt gesproken over de blessed2teach ekklesia, dit is de blessed2teach/blessed2serve community. Verschillende geloofsrichtingen komen daar samen, er wordt niet geoordeeld. Op spontane wijze is er een heel programma ontstaan in backstage, geleid door verschillende leden van de community. Er is aandacht voor bijbelstudie, spirituele oorlogsvoering en spirituele rechtszaken. Het is bemoedigend, upliftend en life-changing. Ik heb mijn hele leven nog niet zo’n goede keuze gemaakt dan, door mijn weerstand heen, me aan te sluiten bij deze fantastische groep mensen! Het heeft mijn leven enorm verrijkt en diepgang gegeven. Rick en Gene verdienen alle credit voor het mogelijk maken van de totstandkoming van een dergelijke community. De community was er al, er was tot voor kort alleen geen plek waar deze samenkwam… nu wel! Wereldwijd…. it’s amazing om je te verbinden met gelijkgestemden over heel de wereld.. Ik voel me gezegend om deel te mogen uitmaken van het Gene-team, en voel me daadwerkelijk blessed to serve! En nee, ik dien niet Gene, ik dien God, de Allerhoogste, Schepper van al het Leven overal, Zijn Heilige Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest.

Mocht je willen aansluiten bij de Backstage community, ga dan naar http://www.blessed2teach.com, hier kun ook jij je aanmelden voor backstage. Wil je echt into de hele diepe topics? Dan kun je verder upgraden naar de Gene unleashed. Dit is met opzet zo gedaan, zodat je bij binnenkomst niet meteen overweldigd wordt en hierin stukje bij beetje kunt groeien.

Er is spontaan een bepaalde ordening ontstaan in de backstage community omdat dezelfde topics elke keer opnieuw naar voren kwamen. Dit heeft geresulteerd in een soort backstage programma, met de volgende onderdelen:

  • zondag: visualisatie, met Julie B.
  • maandag: communie en goddelijke gezondheid met onze gezondheidscoördinator Marie Love;
  • dinsdag: “Spiritual Warfare” door Tim en Cathy;
  • woensdag: bijbelstudie met Tim;
  • vrijdag: Courts of Heaven met de sacred team of Seven.

Alles borduurt verder op wat Gene ons heeft aangegeven en leert. Daarnaast zijn er natuurlijk de Q&A sessies met Gene zelf. Niet dat Gene alle wijsheid in pacht heeft, zoals hij zelf ook aangeeft: ik ben maar een boodschapper. Daarom maakt het niet uit of je exact weet wie Gene is, hij is een boodschapper, het enige wat wij hoeven te doen, is naar binnen gaan en kijken of het resoneert, en zelf rechtstreeks naar de Bron, God zelf, die alle dingen kent en overziet: Heer, klopt dit? Veel te vaak luisteren we naar menselijke leiders die we als afgoden soms aanbidden. Dit is beslist NIET wat Gene wil…. Luister met een open hart en een open geest, en bovenal: vraag God zelf! Dit is de enige manier waarop jij je macht niet weggeeft aan anderen, en stevig overeind kunt blijven.